2-Chloro-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dinitrobenzene [ 2213-81-2 ]

Cas Number: 2213-81-2
Product Code
239440
Product Name
2-Chloro-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3-dinitrobenzene
Cas Number
2213-81-2
Molecular Formula
C10H11ClN2O4
Melting Point
113-115 ( ℃ )
Boiling Point
145.9 ( ℃ )